ЗЏМ Биг Бенд Оркестар на фестивалот Охридско Лето

ЗЏМ Биг Бенд Оркестар, Македонија
Диригент: Емин Џијан, Македонија
Охрид, Долни Сарај Map